Nikon AI-s Nikkor 24mm f/2.8 an einer Nikon FM2

Nikon AI-s Nikkor 24mm f/2.8 an einer Nikon FM2