Nikon AI Micro-Nikkor 55mm f/3.5 mit Nikon PK-13 und Nikon TC-200

Nikon AI Micro-Nikkor 55mm f/3.5 mit Nikon PK-13 und Nikon TC-200